Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Firma OMRON wyróżniona oceną Gold Rating za inicjatywy LGBTQ+ szósty rok z rzędu

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Firma OMRON wyróżniona oceną Gold Rating za inicjatywy LGBTQ+ szósty rok z rzędu

Firma OMRON z dumą ogłasza, że otrzymała ocenę Gold Standard Workplace (Miejsce pracy spełniające złote standardy) w ramach rankingu PRIDE Index szósty rok z rzędu. Ranking ten opracowany przez organizację „Work with Pride” ocenia firmy i organizacje pod kątem podejmowanych przez nie inicjatyw związanych z mniejszościami seksualnymi, w tym LGBTQ+. To wyróżnienie odzwierciedla stałe zaangażowanie firmy OMRON w promowanie różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy.

Ranking PRIDE Index ocenia inicjatywy w pięciu kluczowych obszarach: polityka, reprezentacja, inspiracja, rozwój, zaangażowanie i wzmacnianie pozycji. Firma OMRON koncentruje się w szczególności na promowaniu różnorodności i wspieraniu wydajności zróżnicowanych pracowników. W ramach tych działań firma wdrożyła różne inicjatywy związane z włączeniem LGBTQ+, takie jak organizowanie seminariów w celu lepszego zrozumienia różnorodności i zmian swoich programów od 2015 r. Inicjatywy te odegrały znaczącą rolę w uzyskaniu najwyższej oceny przez firmę OMRON.

Główne inicjatywy firmy OMRON związane z mniejszościami seksualnymi, w tym LGBTQ+, obejmują:

1. Utworzenie komisji ds. praw człowieka i prowadzenie infolinii w sprawach nękania i różnorodności we wszystkich miejscach prowadzenia działalności w Japonii.

2. Wdrożenie szkolenia w zakresie praw człowieka dla wszystkich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem promowania zrozumienia i włączania osób LGBTQ+.

3. Regularne rozpowszechnianie informacji w celu lepszego zrozumienia kwestii LGBTQ+.

4. Zmiany programów w celu włączenia partnerów tej samej płci do definicji małżonka w programach zasobów ludzkich, zasadach i programach socjalnych (wdrożonych w marcu 2019 r.).

5. Zmiana programów HR i świadczeń w celu uznania konkubinatu jako części definicji rodziny (obowiązuje od kwietnia 2021 r.).

Firma OMRON dąży do stania się grupą korporacyjną, która celebruje różnorodność i umożliwia osobom o różnych poglądach i postrzeganiu wartości pełne zademonstrowanie swoich unikalnych możliwości i potencjału. Zobowiązanie to jest zgodne z korporacyjną filozofią firmy „szacunku dla wszystkich” i jej misją na rzecz poprawy jakości życia i przyczynienia się do lepszego społeczeństwa poprzez swoją działalność. Firma OMRON będzie nadal kultywować środowisko, które umożliwi jej różnorodnym pracownikom rozwój i przyczynianie się do innowacji, a tym samym wspierać lepsze i zrównoważone społeczeństwo, w którym jednostki i firmy mogą się wspólnie rozwijać.

Inicjatywy te przyczyniają się również do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie miejsc pracy sprzyjających włączeniu społecznemu i stymulowanie innowacji.

Informacje o rankingu PRIDE Index: ałożony przez organizację pozarządową „Work with Pride” w celu oceny inicjatyw na rzecz mniejszości seksualnych, w tym LGBTQ+, w miejscach pracy. Zajmuje się oceną firm na podstawie ich polityk, reprezentacji, inspiracji, rozwoju i zaangażowania / wzmacniania pozycji.

Informacje o „Work with Pride”: organizacja ustanowiona w celu zapewnienia firmom w Japonii informacji i wsparcia, pomagając im tworzyć miejsca pracy, w których pracownicy LGBTQ+ mogą pracować z godnością i aktywnie się angażować.

Informacje o celach zrównoważonego rozwoju (SDG): globalne cele na okres od 2016 do 2030 r., opisane w dokumencie „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjętym na szczycie ONZ we wrześniu 2015 r.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn