Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Firma OMRON uzyskała certyfikat Science Based Targets Initiative

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Firma OMRON uzyskała certyfikat Science Based Targets Initiative

W oparciu o cele z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych określone w długoterminowym programie „Shaping the Future 2030” (SF2030), firma OMRON toruje drogę do osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza zgodnie z porozumieniem paryskim.

W maju 2022 r. firma OMRON Corporation (siedziba główna: Shimogyo-ku, Kioto; prezes i dyrektor generalny: Yoshito Yamada; zwana dalej „OMRON”) uzyskała certyfikat inicjatywy opartej o cele naukowe (SBTi)* ze swoje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych w swoim długoterminowym programie Shaping the Future 2030 (SF2030). Certyfikat ten uznaje podstawy naukowe tych celów, które umożliwiają ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopni Celsjusza zgodnie z porozumieniem paryskim.

Firma OMRON nakreśliła kluczowe inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach długoterminowego programu SF2030, który rozpoczął się w kwietniu 2022 r., po raz pierwszy włączając je do swojego długoterminowego programu. Program SF2030 składa się z pięciu kluczowych inicjatyw mających na celu realizację Wizji Grupy OMRON. Celem jednej z tych istotnych inicjatyw jest rezygnacja z węgla jako źródła energii i zmniejszenie wpływu na środowisko. W związku z tym OMRON będzie działać z myślą o wypełnianiu swoich obowiązków społecznych i dalszym zwiększaniu swojej konkurencyjności jako firma, która rozpoznaje zagrożenia i możliwości związane ze zmianami klimatycznymi zgodnie z polityką ochrony środowiska firmy OMRON.

Certyfikowane przez SBTi cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dążą do wdrożenia inicjatywy na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości w ramach programu SF2030 przy użyciu środków określonych w polityce ochrony środowiska firmy OMRON. Do środków tych zalicza się dostarczanie produktów i usług przyczyniających się do dekarbonizacji, poprawy efektywności zużycia energii i intensywniejszego wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych wyznaczone przez firmę OMRON w programie SF2030 są następujące:

Kluczowe inicjatywyCel fiskalny na rok 2030 (bazowy rok fiskalny: 2016)
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych z budynków firmowych (zakresy 1 i 2)Redukcja o 65% do roku fiskalnego 2030
Emisje gazów cieplarnianych powstałe w wyniku eksploatacji produktów sprzedawanych przez firmę (zakres 3: kategoria 11)Redukcja o 18% do roku fiskalnego 2030

Firma OMRON będzie dążyć do obniżenia wykorzystania węgla jako źródła energii i zmniejszenia wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości, dążąc nie tylko do rozwiązania problemów środowiskowych, przed którymi stoją klienci i społeczeństwo, oraz rozwoju bardziej zrównoważonego społeczeństwa, ale także do zwiększenia swojej wartości jako korporacja.

* Inicjatywa oparta o cele naukowe (Science Based Targets initiative; SBTi) jest inicjatywą międzynarodową, która wspiera średnio- i długoterminowe cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych poparte badaniami naukowymi.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn