Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do 2512 nowych modeli czujników zbliżeniowych z serii E2E NEXT

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

2512 nowych modeli czujników zbliżeniowych z serii E2E NEXT

Czujniki są wyposażone w funkcje IoT (Internet rzeczy) umożliwiające konserwację zapobiegawczą i zwiększające wydajność zakładów przez zapobieganie przestojom.

Firma OMRON wypuściła na rynek łącznie 2512 modeli 3-przewodowych czujników zbliżeniowych DC serii E2E NEXT, które wyróżniają się największymi dostępnymi zasięgami wykrywania, a także obsługującymi funkcję IoT, dzięki czemu ryzyko przestojów zmniejsza się o dwie trzecie*2. Nowe czujniki są w stanie samodzielnie wykryć niepokojące oznaki wskazujące na możliwy przestój i powiadomić użytkowników za pośrednictwem sieci. Dzięki temu pomagają w zwiększaniu wydajności operacyjnej poprzez zapobieganie nieprzewidzianym przestojom i skrócenie czasu ich trwania.

W zakładach produkcyjnych nieprzewidziane przestoje są głównym problemem związanym z zarządzaniem, prowadzącym do utraty możliwości produkcyjnych. Aby zminimalizować czas przestoju, producenci muszą zatrudniać w zakładach personel serwisowy zajmujący się usuwaniem nieprzewidzianych awarii. Producenci poszukują sposobów wykorzystania inteligentnych urządzeń w celu utrzymania i poprawy wydajności pracy obiektu bez polegania na doświadczeniu i umiejętnościach ludzi.

Obecnie stosowane czujniki zbliżeniowe charakteryzują się zwykle małymi zasięgami wykrywania, co wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Wibracje urządzeń mogą na przykład spowodować, że korpus czujnika przesunie się zbyt daleko lub zetknie się z nadzorowanym obiektem. Uznaje się, że takie zdarzenia odpowiadają za około 20% przestojów*3.

Czujniki zbliżeniowe serii E2E NEXT (modele 3-przewodowe DC) są wyposażone w opracowane przez firmę OMRON technologię Thermal Distance Control 2 i hybrydowe obwody PROX3, które umożliwiają wykrywanie na odległość co najmniej dwa razy większą od poprzednich modeli*4. To zmniejsza ryzyko przestojów o 66%. Odległości między korpusami czujników i nadzorowanymi obiektami są stale monitorowane, a użytkownicy są powiadamiani za pomocą komunikacji IO-Link*5, jeśli stają się one zbyt duże lub zbyt małe. Pozwala to na identyfikację przyczyn ostrzegających przed nieprzewidzianymi przestojami, co z kolei umożliwia terminową konserwację. Wszystko to bez konieczności polegania na doświadczeniu lub umiejętnościach personelu obsługującego obiekt.

Firma OMRON przedstawiła strategiczną koncepcję pod nazwą „innovative-Automation”. Składa się ona z trzech innowacji lub tzw. trzech „i”: integracji (ewolucji sterowania), inteligencji (rozwoju inteligencji za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz interaktywności (nowej harmonizacji między ludźmi a maszynami). Celem firmy OMRON jest radykalna poprawa produktywności i jakości w zakładach produkcyjnych. Aby ją osiągnąć, firma będzie nadal rozszerzać swoją linię urządzeń sterujących z funkcją IoT oraz z pomocą swoich klientów, wspierać rozwój „inteligencji” (tj. czynić produkcję bardziej inteligentną) w zakładach produkcyjnych, mającej kluczowe znaczenie dla realizacji koncepcji „innovative-Automation”.

Najważniejsze cechy czujników zbliżeniowych serii E2E NEXT (modele 3-przewodowe DC):

  • Najdłuższe na świecie odległości wykrywania*1: co najmniej dwukrotnie większe niż w przypadku poprzednich produktów firmy OMRON*4. Pozwala to na bardziej przestronne projektowanie i mniejsze ryzyko kontaktu.
  • Funkcje stabilnego wykrywania dalekiego zasięgu: Thermal Distance Control 2 i hybrydowe obwody PROX3 umożliwiają stabilną kontrolę, wykrywanie dalekiego zasięgu poprzez precyzyjny pomiar charakterystyki każdego z czujników w różnych warunkach temperaturowych oraz obliczanie wartości korekcji przy użyciu specjalnego algorytmu opracowanego przez firmę Omron. Wartości te są następnie zapisywane w hybrydowym układzie czujnika PROX3.
  • Standardowe wyposażenie w IO-Link*6: IO-Link umożliwia podgląd stanu wielu czujników w czasie rzeczywistym z jednego miejsca, co pozwala na wczesną identyfikację miejsca i przyczyny awarii.
  • Szeroka gama modeli: nowa oferta czujników firmy OMRON obejmuje 2512 modeli o zróżnicowanych rozmiarach i parametrach, które zapewniają możliwość pracy dla różnych aplikacji i odległości detekcji.

*1 Na podstawie badań firmy OMRON przeprowadzonych w grudniu 2018 r. nad 3-przewodowymi modelami DC. *2 Na podstawie badań firmy OMRON przeprowadzonych w grudniu 2018 r. *3 Na podstawie badań firmy OMRON przeprowadzonych w grudniu 2018 r. nad przyczynami przestojów w fabrykach części samochodowych. *4 Porównanie poprzednich produktów (modeli 2-przewodowych) i modeli 3-przewodowych z serii E2E NEXT. *5 Znormalizowana technologia komunikacji z czujnikami i siłownikami, określona w normie międzynarodowej IEC 61131-9. *6 Tylko modele z serii 3-przewodowych PNP E2E NEXT są wyposażone w IO-Link; modele z serii 2-przewodowych nie są wyposażone w IO-Link.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn