Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do OMRON zdobywa platynowy medal EcoVadis za zrównoważony rozwój

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

OMRON zdobywa platynowy medal EcoVadis za zrównoważony rozwój

Firma OMRON otrzymała platynowy medal EcoVadis — najwyższe wyróżnienie z nowej kategorii utworzonej w tym roku w celu nagrodzenia firm należących do 1% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju.

EcoVadis, z siedzibą we Francji, jest zaufanym, niezależnym dostawcą wspólnej platformy oceny zrównoważonego rozwoju, która klasyfikuje ponad 65 tys. przedsiębiorstw. Unikalna metodologia oceniania społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) obejmuje 200 kategorii zakupów w 160 krajach. Firma współpracuje z kilkoma tysiącami zewnętrznych interesariuszy, w tym organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organami międzynarodowymi, samorządami i firmami audytorskimi. W ocenie uwzględniono szeroki zakres zagadnień związanych z CSR, podzielonych na cztery kategorie: Środowisko, Praktyki pracownicze i prawa człowieka, Etyka oraz Zrównoważone zaopatrzenie.

Firmę OMRON nagrodzono platynowym medalem, ponieważ znacznie poprawiła swoje wyniki w kategoriach Praktyki pracownicze i Prawa człowieka, utrzymując jednocześnie wysokie wyniki w zakresie Środowiska i Zrównoważonego zaopatrzenia. W kategorii Środowisko firma OMRON znalazła się wśród 1% najlepszych przedsiębiorstw z branży, co jest wyrazem uznania za stworzenie programu „OMRON Carbon Zero”, zakładającego zmniejszenie do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych do zera, oraz postępy w realizacji celów ilościowych w odniesieniu do wielu wyzwań środowiskowych. W kategorii Praktyki pracownicze i Prawa człowieka OMRON wyróżniono za wysiłki na rzecz stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem obejmującego systemy certyfikacji innych firm.

Eleonora Denna, specjalista ds. zgodności z przepisami europejskimi w Omron Europe, komentuje: „W Europie 70% wpływających wniosków dotyczących ochrony środowiska, spraw społecznych i administracji publicznej (ESG) w roku podatkowym 2019 było związanych z EcoVadis. Ocena EcoVadis jest potężnym narzędziem, które podkreśla wspólne wartości i przyspiesza rozwój możliwości biznesowych. Jesteśmy przekonani, że zdobycie platynowego medalu w tym roku zostanie uznane przez naszych klientów w regionie EMEA za doskonałą wartość dodaną”.

W przyszłości OMRON będzie nadal angażować się na rzecz zrównoważonego zwiększania wartości korporacyjnej, rozwiązując problemy społeczne ze wszystkich czterech kategorii, aby spełnić oczekiwania interesariuszy.

Inicjatywy firmy OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju

Firmie OMRON zależy na rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem materiałów. Problemy te obejmują kwestie społeczne, z którymi chce się uporać poprzez aktywność w głównych obszarach działalności firmy, oraz inne zagadnienia, którymi chce się zająć w celu spełnienia oczekiwań interesariuszy w odniesieniu do wzmocnienia fundamentów firmy.

Szczegółowe informacje na temat inicjatyw firmy OMRON związanych ze zrównoważonym rozwojem można znaleźć w sekcji raportów zintegrowanych oraz na stronie internetowej firmy.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn