Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Wysiłki firmy OMRON w zakresie ESG docenione przez światowy indeks zrównoważonego rozwoju Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index) siódmy rok z rzędu

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Wysiłki firmy OMRON w zakresie ESG zostały wysoko ocenione przez światowy indeks zrównoważonego rozwoju Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index) siódmy rok z rzędu

Firma OMRON znalazła się w gronie 97% czołowych firm z sektora porównywalnego na globalnie uznanym światowym indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index, DJSI World*1), który jest indeksem giełdowym inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI*2).

Jest to 7. rok z rzędu, w którym firma OMRON uzyskała wysokie oceny w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem i ekonomią. Spośród 3555 uznanych na całym świecie korporacji, które poddano ocenie w 2023 roku, 321 znalazło się na DJSI World. Firma OMRON już 14. rok z rzędu została również odnotowana na indeksie zrównoważonego rozwoju dla Azji i Pacyfiku Dow Jones (Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index).

W 2023 roku firma OMRON osiągnęła wyniki równe lub lepsze niż 97% z 73 firm należących do grupy branżowej obejmującej przyrządy, komponenty i sprzęt elektroniczny ITC (stan na 9 grudnia). W aspekcie środowiskowym firma OMRON uzyskała najwyższe oceny w kategoriach zarządzania emisjami, efektywnego gospodarowania zasobami i obiegu zamkniętego, gospodarowania odpadami oraz zużycia wody. OMRON udało się także uzyskać najwyższe oceny w zakresie przejrzystości i raportowania oraz strategii podatkowej w aspekcie zarządzania i ekonomii. Wyniki te stawiają OMRON na poziomie równym lub lepszym niż 100% firm z sektora porównywalnego. W aspekcie społecznym firma OMRON została doceniona za usprawnienia w zakresie przyciągania i zatrzymywania talentów, sygnalizując poprawę dobrostanu pracowników i ochrony prywatności.

Zapewnienie integracji długoterminowych kwestii zrównoważonego rozwoju materiałów (istotności), jakie określono w długofalowej wizji OMRON Shaping the Future 2030 (SF2030), z działalnością biznesową pozwoliło firmie uzyskać to wyróżnienie. Stosowanie się do zasad OMRON w każdej części organizacji, a mianowicie poprawa jakości życia i przyczynianie się do tworzenia lepszego społeczeństwa, również znacząco przyczyniło się do docenienia wysiłków firmy OMRON w zakresie ESG.

Yue Liu, starszy dyrektor generalny oddziału ds. zrównoważonego rozwoju w OMRON Corporation, powiedział: „Jako firma OMRON od 1933 roku, czyli roku założenia, stawiamy ludzi i planetę w centrum naszej działalności. Jesteśmy dumni z tego, że nasze wysiłki na rzecz innowacji dla zrównoważonej przyszłości są uznawane przez jeden z najbardziej renomowanych indeksów oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Kolejne wyróżnienie zachęca nas do dalszego informowania o postępach dotyczących naszych celów i inicjatyw w zakresie ESG oraz do angażowania naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości, jaką sobie wyobrażamy”.

*1 DJSI to indeks cen akcji opracowany przez S&P Dow Jones Indices. Służy on do oceny zrównoważonego rozwoju największych na świecie przedsiębiorstw w aspektach środowiskowych, społecznych oraz zarządzania i ekonomii.

* 2 Sustainable Investment jest metodą, według której inwestorzy oceniają informacje dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) przedsiębiorstwa, jako uzupełnienie do konwencjonalnej analizy finansowej, w celu wyboru przedsiębiorstw zdolnych do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu, w które chcą zainwestować.

Zrównoważona przyszłość OMRON

Firma OMRON mocno wierzy we włączenie swojej wizji zrównoważonej przyszłości do całej swojej organizacji. Wartość społeczna jest tworzona poprzez działania biznesowe i przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa, co znajduje odzwierciedlenie w uznaniu firmy OMRON przez kilka innych instytucji oceniających ESG na całym świecie. Poprzez zwiększenie możliwości ludzi za pomocą automatyzacji firma OMRON dąży do zapewnienia zdrowego, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla i inkluzywnego zdigitalizowanego społeczeństwa. Więcej informacji na temat inicjatyw OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć w raporcie zintegrowanym oraz na stronach internetowych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Śledź OMRON Industrial Automation w serwisie LinkedIn