Pionowa owijarka przepływowa |OMRON, Polska

Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Pionowa owijarka przepływowa

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Pionowa owijarka przepływowa

Szczęka uszczelniająca w trybie ruchu przerywanego (na bazie serwa)

Obraz przedstawia napełnianie pionowe oraz maszynę uszczelniającą, służącą do pakowania produktów do toreb. Materiał, z którego wykonane są torby, pochodzi z rolek folii plastikowej, która najpierw jest rozwijana, a następnie formowana w rurę przez kształtownik mechaniczny. Jednocześnie rura zostaje uszczelniona w pionie.

Główna funkcja

Ruch podajnika jest przerywany, a długość podajnika odpowiada długości torby. Po podaniu rura zostaje uszczelniona w poziomie, dzięki czemu można ją napełnić produktem. Następnie proces rozpoczyna się ponownie od podania nowej torby.

  1. Podajnik : Folia torby jest podawana za pomocą sterowania pętlowego do stacji napełniania. Naprężeniem folii steruje się za pomocą układu swobodnego ramienia i falownika.
  2. Rejestrator : Ponieważ podajnik folii może się ślizgać, dokładne położenie folii jest nieustannie monitorowane za pomocą kodera znaków rejestracyjnych.
  3. Sterownik : Dwa pasy po strony podciśnienia, sterowane przez serwo-silniki, przeciągają folię przez obszar kształtowania.
  4. Kształtownik i uszczelniacz boczny : Kołnierz formujący służy do kształtowania folii w torbę, a uszczelnienie na całej długości tworzone jest przez podłużną jednostkę uszczelniającą.
  5. Uszczelniacz dolny i wypełniacz : Po uszczelnieniu torby od dołu stacja napełniająca wpuszcza produkt do torby.
  6. Uszczelniacz górny : Po przesunięciu torby w dół o jedną długość poprzeczna jednostka uszczelniająca zamyka torbę, a układ odcinający oddziela zapakowany produkt od folii torby.

Architektura automatyki

Proste sterowanie ruchem na bazie PLC

Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku pionowych owijarek przepływowych z pośrednią szczęką uszczelniającą z serwonapędem. Ze względu na brak potrzeby synchronizacji osi, możliwe jest zaprogramowanie sekwencji maszyny (rozwijanie, rejestracja oznaczenia, formowanie, napełnianie i uszczelnianie) w PLC z serii CJ2 dzięki zaawansowanym blokom funkcyjnym biblioteki CX‐One (PLC/HMI/środowisko programowania napędu).

Łatwość pozycjonowania dzięki wyjściu impulsowemu (PTO)

Ta konfiguracja wykorzystuje tylko jeden moduł wyjścia impulsowego z serii CJ2 (CJ2M‐MD212), wyposażony w dwa wyjścia impulsowe, które zarządzają trzema serwo‐napędami. Pierwsze wyjście służy do przekazywania poleceń do unikalnego serwo‐napędu układu uszczelniającego. Drugie wyjście służy do wydawania, za pośrednictwem dwóch skrzynek rozdzielczych, poleceń dwóm serwo‐napędom z serii G5, które sterują pracą pasa zaciągającego próżniowo folię.

Ekonomiczna metoda okablowania łańcuchowego z inwersją sygnału PTO

Wykorzystanie bloków rozdzielczych umożliwia odwrócenie sygnału PTO z jednego serwonapędu i porównanie go z innym. Ta metoda sprawia, że jeden serwo‐silnik obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek‐zegara, podczas gdy drugi silnik obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ruchy te są całkowicie zsynchronizowane. Konfiguracja ta umożliwia zsynchronizowane obracanie dwóch serwo‐napędów bez potrzeby stosowania zaawansowanego sterownika ruchu.

Dedykowane sterowanie przerywanym podawaniem

Pozycjonowanie folii/torby przez uszczelnieniem uzyskuje się za pomocą prostego bloku funkcyjnego sterującego przerywanym podawaniem, który przetwarza wykrywanie znaku rejestracyjnego (E3U‐GL) za pomocą przerywanych danych wejściowych, pełniących rolę wyzwalacza podczas sterowania prędkością do przełączania na sterowanie położeniem, a następnie przesuwa określoną ilość, odpowiadającą długości jednej torby, przed zmniejszeniem prędkości aż do zatrzymania. Dzięki takiej architekturze rozwiązanie ma korzystną cenę, nie zawiera układów pneumatycznych i jest bardzo niezawodne pod względem wymaganych osiągów.

Powiązane z tym rozwiązaniem

Więcej rozwiązań z zakresu automatyzacji