Komórka ładująca robota z systemem naprowadzania wizyjnego lub pakowarka segregująca |OMRON, Polska

Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Komórka ładująca robota z systemem naprowadzania wizyjnego lub pakowarka segregująca

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Komórka ładująca robota z systemem naprowadzania wizyjnego lub pakowarka segregująca

Opis maszyny

Maszyna obejmuje robota zamontowanego na ramie nachodzącej na dwa przenośniki podające działające równolegle. Jeden przenośnik podaje produkty, a drugi kartony. Robot chwyta losowo produkty przesuwające się na taśmie przenośnika i wkłada je do przesuwających się kartonów. Chwilowa lokalizacja przemieszczających się produktów jest obliczana przez system wizyjny na podstawie obrazu z kamery statycznej. W międzyczasie czujnik rejestracji śledzi pozycję kartonów. Jest to dokładne śledzenie obu przenośników, które umożliwia robotowi chwytanie i przemieszczanie produktów z jednego przesuwającego się przenośnika na drugi.

System sterowania robotyką

Systemy robotyki można wykorzystywać wydajnie jako pierwotny moduł podawania lub jako wtórne albo końcowe rozwiązanie ładowania. Dzięki integracji bibliotek obiektów oprogramowania robotyki w sterownikach IEC roboty można łatwo instalować i konserwować, co znacząco zachęca do ich wykorzystywania.

Główne grupy funkcyjne maszyny

  1. Przenośnik podawania produktów: Taśma przenośnikowa z serwomechanizmem przenosi produkty losowo rozmieszczone na jej powierzchni.
  2. Detekcja i rejestracja produktu: Kamera wizyjna i koder rejestrują pozycje produktów i przechowują w sposób dynamiczny wartości w buforze danych FIFO przed wysłaniem ich do robota.
  3. Przenośnik podający kartony: Dwa poprzeczne łańcuchy z serwomechanizmami posiadają wypusty podziałowe, ustawiające przedni i tylny bok kartonu.
  4. Detekcja i rejestracja kartonu: koder i komórka rejestrująca rejestrują pozycję pustych miejsc w kartonie i przechowują w sposób dynamiczny wartości w buforze danych FIFO przed wysłaniem ich do robota.
  5. System zrobotyzowanego przenoszenia: Robot Delta-3 chwyta przesuwające się produkty i umieszcza je w przemieszczającym się pojemniku.

Państwa wymogi w zakresie automatyki — nasze kompletne rozwiązanie

Jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkie produkty z zakresu zrobotyzowanych modułów podawania, w tym sterowniki wizyjne, logiczne i ruchowe lub hybrydowe.

Jesteśmy również w stanie dostarczyć wszystkie silniki, napędy, czujniki położenia, urządzenia zabezpieczające, czujniki temperatury i inne elementy panelowe. Wszystkie te podzespoły są łatwe do zintegrowania i mają najwyższą jakość oraz niezawodność firmy Omron.

Szybka detekcja i niezawodna inspekcja

Zastosowanie sytemu wizyjnego FQ-M w sieci EtherCAT umożliwia jednocześnie śledzenie położenia produktu na przenośniku, wykrywanie kąta pozycjonowania względem kierunku przenoszenia i sortowanie produktów według wzoru, koloru lub powierzchni.

Systemy wizyjne firmy Omron mogą obsługiwać większość szybkich, losowych operacji identyfikacji produktów i lokalizacji, potrzebnych w wielu zastosowaniach polegających na chwytaniu i odkładaniu.

Automatyczna zmiana formatu

Wbudowany algorytm kinematyczny, poleceń ruchu i instrukcji logicznych umożliwia dokonywanie zmian całkowicie w ramach programu sterownika NJ.

Za pomocą komunikacji przez sieć EtherNet/IP z systemem wizyjnym Omron FQ-M ustawienia dla każdego produktu i konfiguracja stertowania są zapisywane w pamięci sterownika NJ tak, aby operatorzy mogli szybko przywołać prawidłowe ustawienia w trakcie zamiany.

Sterowanie robotyką „Zrób to sam” dzięki systemowi kontroli automatyki kompatybilnym z układami IEC

Za pomocą swojej platformy Sysmac firma Omron oferuje kompletny zestaw robotyki zgodny z zestawem narzędzi do programowania IEC. Umożliwia on tak samo proste zaprogramowanie robota Delta-3 jak dowolnego systemu z serwomechanizmem. Sysmac Studio umożliwia zmiany układu kinematyki za pomocą prostej instrukcji, a następnie ponownego użycia znanego zestawu instrukcji ruchu w celu zaprogramowania robota Delta-3.

Rzeczywiście, poprzez proste zaprogramowanie ścieżki ruchu punktu TCP (punkt centralny narzędzia) w kartezjańskim układzie współrzędnych, sterownik NJ przekształca automatycznie każdy punkt (x, y, z) interpolacji ścieżki na położenia trzech kątów (θ1, θ2, θ3). W każdym cyklu czasowym położenia kątów są następnie przekazywane jako punkty nastawy do trzech serwomechanizmów, które sterują silnikiem odpowiednio każdego ramienia.

Więcej rozwiązań z zakresu automatyzacji