Śledzenie poprzez serializację

Mniejsza ilość podróbek — większa świadomość klientów

Możliwość śledzenia pojedynczych produktów w łańcuchu dostaw staje się coraz ważniejsza w walce z podróbkami i zwiększaniu bezpieczeństwa klientów. Dotyczy to wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych, tytoniowych, a także żywności i napojów.

O ile tradycyjne śledzenie na poziomie serii i partii umożliwia zarządzanie ryzykiem na poziomie łańcucha dostaw, o tyle serializacja zapewnia śledzenie na poziomie artykułów. Oznacza to, że pojedyncze artykuły mogą być śledzone od produkcji, poprzez dystrybucję i sprzedaż do użytkowania przez klienta końcowego. Obok wielu innych korzyści gwarantuje to weryfikację autentyczności i kanałów dystrybucji poszczególnych artykułów.

Na drodze do kompleksowego śledzenia poprzez serializację stoją dwa główne wyzwania:

  1. Wewnętrzne zarządzanie danymi wspólnie z partnerami w łańcuchu dostaw i oprogramowaniem zorientowanym na klienta
  2. Zmiana sprzętu i procesów produkcyjnych .

W pokonywaniu tych wyzwań istnieją dwie główne szkoły dotyczące zarządzania nowymi danymi i zapotrzebowaniem na procesy produkcyjne — rozwiązanie jeden system punkt-do-punktu (jeden zamknięty dostawca) i rozwiązanie elastycznej warstwy. Poprzez oddzielenie danych od linii produkcyjnej rozwiązanie elastycznej warstwy zapewnia wiele korzyści dla systemu.

Podstawy: co trzeba wiedzieć o śledzeniu

Pharmaboxes_420x300 v2.jpg

Kody 1D i 2D czytelne dla człowieka i maszyny

Zmiana wymagań prawnych oraz rosnący popyt ze strony konsumentów i producentów na większą ilość informacji na poziomie indywidualnego produktu przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na wdrażanie rozwiązań w zakresie śledzenia w procesie produkcji i pakowania w przemyśle farmaceutycznym, medycznym, wyrobów tytoniowych, kosmetyków oraz żywności i napojów.

Czytaj więcej
Flexible layer separates data handling from the production line

Rozwiązanie elastycznej warstwy

Rozwiązanie jednego systemu punkt-do-punktu (jeden zamknięty dostawca) na potrzeby serializacji jest promowane jako gotowe do użytkowania systemy, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące drukowania, kontroli, obsługi oraz wymiany danych z łańcuchem dostaw i serwerami instytucji.

Czytaj więcej

Białe księgi

EU_QRCode_420x240.jpg

Systemy kontroli dla potrzeb śledzenia produktów

Dowiedz się, w jaki sposób systemy kontroli z pakietami aplikacji farmaceutycznych umożliwiają integrację kodów seryjnych z systemami ERP oraz w jaki sposób można skonfigurować wszystkie pozostałe zadania kontrolne w jednym systemie dostępnym za pośrednictwem jednego interfejsu.

Czytaj więcej

Opinie klientów

Serialization realized for pharma producers, re-packers and CMO's

Farmaceutyczny producent kontraktowy

W jaki sposób producent kontraktowy dostarczył 1 000 000 seryjnych opakowań dla wielu klientów branży farmaceutycznej o różnych normach i procedurach... oraz w ramach sieci wielu zakładów produkcyjnych, producentów kontraktowych, firm przepakowujących i innych usługodawców — a wszystko to zgodnie z oczekiwanymi przepisami UE dotyczącymi centralnej rejestracji wszystkich unikalnych kodów?

Czytaj więcej

Potrzebujesz wsparcia?

EU_AutomationLayer_Serialisation_420x240.jpg

Wdrożenie śledzenia na linii produkcyjnej

Nie masz pewności odnośnie do następnego kroku we wdrażaniu serializacji? Możesz kontaktować się z nami na dowolnym etapie procesu wdrażania serializacji — od badań koncepcji i pierwszych programów pilotażowych do wdrożenia kompletnej infrastruktury na liniach i w zakładach oraz integracji nowych maszyn i ostatecznie usprawnienia i ulepszenia cykli.

Czytaj więcej