Dołączyliśmy do grupy Open Serialisation Communication Standard | Omron, Polska

Zaloguj się

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Zmień hasło

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Dołączyliśmy do grupy Open Serialisation Communication Standard

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Dołączyliśmy do grupy Open Serialisation Communication Standard

Dołączyliśmy do grupy Open Serialisation Communication Standard (Open SCS), której głownym celem jest standaryzacja interfejsów komunikacyjnych pomiędzy różnymi dostawcami rozwiązań na potrzeby globalnych procesów serializacji.

Zalew produktów nieoryginalnych (tzw. podróbek) na rynku medycznym zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Aby z tym walczyć, podejmowane są działania prawne w skali globalnej, takie jak europejska dyrektywa na temat fałszerstw produktów medycznych: EU Falsified Medicine Directive (2011/62/EU), czy jej amerykański odpowiednik: dokument DSCSA, a także wiele innych obostrzeń w wielu krajach na całym świecie.

Rola Grupy Open SCS w ochronie zdrowia

Celem Grupy SCS jest wspieranie ochrony zdrowia, poprzez zaostrzanie regulacji dotyczących procesów serializacji. Grupa Open-SCS we współpracy z Fundacją OPC opracowuje standard, który pozwoli na bezpieczną wymianę danych podczas procesu produkcji i w etapach po nim następujących.

Wyzwania i rozwiązania

"Jako dostawca automatyki do linii pakujących, otrzymujemy wiele zapytań od producentów z branży farmaceutycznych i producentów maszyn do przeładunku, pakowania i serializacji", mówi Gunnar Bischoff, nasz Strategic Marketing Manager. "Ale często to zapotrzebowanie obarczone jest dodatkowymi wymaganiami, które są różnorodne: począwszy od parametrów komunikacji, przez protokoły, po interfejsy komunikacyjne i zarządzanie zgodnością. Wszystkie te indywidualne i specjalne zapotrzebowania zwiększają koszt i czas wdrożenia rozwiązania i wymagają wysiłku włożonego w sporządzanie kolejnych wersji dokumentów i zarządzanie nimi”.

"Otwarty standard komunikacyjny, który jest niezależny od specyfiki zamówienia klienta końcowego wnosi istotną korzyść dla producentów z branży farmaceutycznej. Daje możliwość szerszego wyboru rozwiązań, spośród których zastosowane może zostać najbardziej odpowiednie dla danego projektu. To również pozwala na powtórne wykorzystanie specyfikacji i stworzenie oferty oraz łatwiejsze porównywanie jej z innymi" - mówi Marcel de Grutter, Dyrektor Wykonawczy w Grupie Open-SCS i IT Business Relationship Manager w Abbott. "Spotykamy coraz więcej producentów i sprzedawców, chcących podjąć naszą inicjatywę. Współpraca z interesariuszami światowej normalizacji również wygląda bardzo obiecująco”.

Więcej o OPC i Open SCS

OPC jest standardem pozwalającym na zachowanie bezpiecznej i niezawodnej wymiany danych w procesie automatyzacji przemysłowej oraz poszczególnych gałęziach przemysłu. Standard ten jest niezależny i zapewnia niezakłócony przepływ informacji pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Fundacja OPC jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie tego standardu.

Open-SCS powstał z misją umożliwienia organizacjom członkowskim korzystania z otwartych, obiektywnych standardów i specyfikacji opartych na innowacji, niezależności i otwartej architekturze.

Aby uzyskać więcej informacji wejdź na stronę Open SCS.

Śledź Omron Industrial Automation w serwisie LinkedIn