Green Omron 2020

Omron to globalna firma, przykładająca wielkie znaczenie do ochrony środowiska i zawsze aktywnie działającą na tym polu. W maju 2002 r. Omron stworzył plan działań na rzecz ochrony środowiska – „Green Omron 21” – który skupia się na poniższych kwestiach z dziedziny ekologii:

  • Eco-Mind – promocja świadomości i edukacji ekologicznej ·         
  • Eco-Management – systemy zarządzania kładące nacisk na ochronę środowiska ·         
  • Eco-Products – tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska ·         
  • Eco-Factories/Laboratories/Offices – zakłady (fabryki, laboratoria, biura) Omron-a przyjazne dla środowiska ·         
  • Eco-Logistics – dystrybucja zgodna z wymaganiami ochrony środowiska
  • Eco-Communications – informowanie, współpraca ze społecznościami lokalnymi, partnerstwo

Green Omron 21.JPG