Zasady firmy Omron

10 maja 2006 roku Grupa Omron przyjęła nowe zasady działania korporacji — Zasady firmy Omron.

Praca z korzyścią dla społeczeństwa

„Praca z korzyścią dla społeczeństwa”, credo założyciela firmy Omron, Pana Kazuma Tateisi, to jedna z najważniejszych wartości leżących u podstaw działalności Grupy Omron. Założyciel firmy wierzył, że prawdziwym celem jej działania jest służba społeczeństwu, a dopiero w następnej kolejności przynoszenie zysków i zrównoważony rozwój. Dowiedz się więcej

Zasady zarządzania

Od czasu założenia firmy wartości te służyły jako wytyczne podczas określania strategii, priorytetów i celów Grupy Omron. Dowiedz się więcej

Zasady obowiązujące w zarządzaniu

Grupa Omron zachowuje i promuje uczciwość, legalność i przejrzystość działań biznesowych oraz związanych z zarządzaniem. Dzięki szczeremu dialogowi pragniemy utrzymywać z naszymi udziałowcami relacje oparte na zaufaniu. Poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące w zarządzaniu Grupą Omron. Dowiedz się więcej

Wytyczne dotyczące podejmowanych działań

Aby działać zgodnie z zasadą „praca z korzyścią dla społeczeństwa”, pracownicy wszystkich organizacji wchodzących w skład Grupy Omron starają się nieustannie doskonalić wykonywane codziennie czynności oraz rozwijać się i osiągać coraz lepsze wyniki biznesowe. Dowiedz się więcej