Magazyn Omron

Magazyn Omron jest zbiorem opisów najciekawszych wdrożeń, jakie zostały zrealizowane we współpracy z firmą Omron. O wyjątkowym charakterze tego biuletynu decyduje fakt, że autorami artykułów w nim opublikowanych są sami Integratorzy oraz Producenci Maszyn, którzy w ramach tej publikacji zechcieli podzielić się swoimi wiedzą i doświadczeniem, zdobytymi w trakcie realizacji projektów.

Rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu

Powodem, dla którego zdecydowaliśmy się rozpocząć wydawanie Magazynu Omronbyła chęć przybliżenia profilu działalności naszych Partnerów Biznesowych oraz naszej oferty, w celu zainspirowania innowacyjnymi rozwiązaniami, w realizacji których wspólnie zdobyliśmy praktykę. Wszędzie tam, gdzie działalność obejmuje wykorzystywanie maszyn, nasze rozwiązania będą przydatne. Przyczyna jest prosta: sprawiamy, że maszyny stają się bardziej inteligentne, szybsze, wydajniejsze, bardziej elastyczne, a przede wszystkim – niezawodne.

Nasze rozwiązania opierają się na specjalistycznej wiedzy w zakresie automatyzacji układów czujnikowych i wykrywania układów sterowania. Z każdą branżą wiążą się inne wyzwania – ich podejmowanie sprawia, że nieustannie się rozwijamy. Pozyskaną wiedzą dzielimy się między innymi na łamach niniejszego Magazynu Omron.

Czytaj online!

Download

Magazyn Omron to coroczny przegląd najciekawszych wdrożeń w automatyce przemysłowej. Zobacz poprzednie wydania Magazynu Omron